Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Borrelpakketshop.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Borrelpakketshop.nl verkoopt borrelpakketten aan bedrijven.

 

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Borrelpakketshop.nl beschermt uw persoonlijke gegevens goed.

 

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 4 – Leveringen

Borrelpakketshop.nl levert uw product af op de adressen die u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als borrelpakketshop.nl het pakket al hebben verzonden. PostNL of een andere bezorgdienst verzorgt de distributie. Borrelpakketshop.nl doet haar best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar kan niet garanderen dat u de bestelling voor aanvang van de borrel ontvangt.

Door de Corona problematiek kunnen bestellingen later aankomen. Borrelpakketshop.nl garandeert wel dat u de bestelling binnen 30 dagen na bestelling ontvangt. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Borrelpakketshop is niet gehouden om een bestelling opnieuw te versturen als de koper zelf verantwoordelijk is voor het niet aankomen van het pakket. 

De koper dient alle handelingen te verrichten die redelijk worden geacht om het pakket te ontvangen. De bezorgdienst kan het pakket na herhaaldelijke bezorgpogingen afleveren bij een ophaalpunt. De koper is gehouden het pakket zelf op te halen, tenzij dit in overleg anders is afgesproken. Een pakket dat - wegens niet ophalen bij afhaalpunt - retour wordt gestuurd, zal niet opnieuw worden verstuurd. De betaalverplichting blijft staan.

 

Artikel 5 – Retour

De bedenktijd geldt niet voor bedrijven. U kunt onze producten niet retourneren tenzij Borrelpakketshop.nl dat verplicht is volgens de wet. 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Borrelpakketshop.nl zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 – Leeftijdsbeperkingen

De producten zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.

 

Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

 

Artikel 8 – Privacy Policy

Borrelpakketshop.nl beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of heeft borrelpakketshop.nl in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@borrelpakketshop.nl. Borrelpakketshop.nl zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 7 dagen nadat borrelpakketshop.nl uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 7 dagen een bevestiging van uw klacht en laat borrelpakketshop.nl weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als borrelpakketshop.nl de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 11 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die borrelpakketshop.nl met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Den Haag bevoegd.